(+48) 223 078 745

Meno, priezvisko, titul :             ......................................................................................................

 

Adresa bydliska:                       ......................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:             ......................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

týmto odstupujem v súlade sozákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou On Line Service Group s.r.o., so sídlom Nová 433/1  05401 Levoča (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

 

Číslo objednávky a faktúry:                              .............................................................................

Dátum objednania:                                           .............................................................................

Dátum prevzatia tovaru:                                   .............................................................................

 

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na  https://www.sk.betaprotect.com/):

....................................................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):.........................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisovoprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Spôsob vrátenie kúpnej ceny:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke  http://www.sk.betaprotect.com/sk /vseobecne-obchodne-podmienky/

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

 

 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

Kontakt

Adres: Active Pro.s.r.o
Tadeusza Kościuszki 140, SKR. 2
34-530 Bukowina Tatrzańska
Biuro Obsługi Klienta
czynne (z wyjątkiem świąt) w godzinach:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Tel: (+48) 223 078 745
W pryzpadku zamówenia pośrednictwem SMS.: (+48) 668 068 363
E-mail: pl.activepro@gmail.com